Střední škola aplikované kybernetiky

city: Hradec Králové (Hradec Králové)