Kostel sv. Ignáce

city: Chomutov (Chomutov)
address: _