Stavitelská a architektonická dílna Pavla Ignáce Bayera

city: Praha