Paměť, Společnost pro záchranu kulturních hodnot

city: Praha
address: Truhlářská 3
ZIP: 110 00