Oblastní galerie výtvarných umění

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1990, Karel Svolinský: Ilustrace - kresby