Tvůrčí skupina Etapa

year of establishment: 1961
year of termination: 1970

notes:
účast aktivit Bloku tvůrčích skupin