Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu

city: Poznaň (Poznań)