Svaz výtvarných umělců Lotyšské SSR

city: _
address: _