Galeria szstuki slowackiej - Towarzystwo Słowaków w Polsce / Galéria slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku

city: Krakov (Kraków)
address: ul. św. Filipa 7