Dialog, časopis

year of establishment: 1968
year of termination: 1969
city: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)

notes:
kulturně politický měsíčník