sbírka berkovská

year of establishment: 1667
year of termination: 1706
city: Praha

notes:
Tvůrcem sbírky berkovské hrabě František Antonín Berka z Dubé a Lipého (1647-1706). R. 1706 převzal sbírku Antonín Jan z Nostic a včlenil ji do své sbírky obrazů a uměleckých předmětů.