sbírka Františka Josefa ze Šternberka-Manderscheidu

Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)