Spolek architektů a inženýrů v Království českém

year of establishment: 1865
year of termination: 1951