Vydavateľstvo politickej literatúry

city: Bratislava (Bratislava)
address: _