Deleatur, časopis

year of establishment: 1997
year of termination: 2003

word:

Časopis Deleatur vycházel v nepravidelých intervalech. V l. 1997-2003 vydáno pouze 6 čísel.Vydavatel: Deleatur, sdružení pro pěknou úpravu, Alba studio, Občanské sdružení Deleatur, Alba studio.

Redaktoři: Iva Janáková, Alan Záruba, Filip Blažek, Adam Drda, Petr Babák, Petr Krejzek. Redakční rada: Petr Babák, Iva Janáková, Klára Kvízová, Pavel Lev, Tomáš Machek, Aleš Najbrt, Robert Vojtěch Novák, Marek Pistora, František Štorm, Alan Záruba a další. Systematický zájem o grafický design a otázky typografie.