Tendenzen, časopis

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1987/01 - 1987/02/27   Díla pokrokových umělců ze Spolkové republiky Německa, Praha