Pomocný výbor (komité) výtvarných umělců

year of establishment: 1915
city: Praha

word:

Ustaven r. 1915 delegováním zástupců jednotlivých uměleckých spolků jako SVU Mánes, Jednota umělců výtvarných a Umělecká beseda pro zajišťování sociální podpory strádajícím umělcům v době první světové války.  Iniciátorem a agilním členem Jan Kotěra. Činnost této charitativní instituce končila v polovině 20. let 20. stol., kdy její činnost charitativní převzalo několik podpůrných spolků.