Společnost Československého Červeného kříže

city: Praha
address: _