Polygrafické závody, n.p.

city: Bratislava (Bratislava)
address: Pekná cesta 6