Deutsche Technische Hochschule in Brünn (Německá vysoká škola technická v Brně)

city: Brno (Brno-město)
address: _