Tiskařské závody, s.p.

city: Praha
address: Slezská 13