Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst (Německá společnost pro vědu a umění)