Państwowa Wyższa Szkola Sztuk Plastycznych w Łodzi

city: Lodž (Łódź)
address: _