Vamberecká krajka

Book
published, title (subtitle)
1988   Vývoj lidové umělecké výroby ve výrobních družstvech