stadion Evžena Rošického

city: Praha
address: Strahov