Slavín - Vydavateľstvo Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy

city: Bratislava (Bratislava)
address: _