Studenti FHS UK o. s.

city: Praha
address: U Kříže 8
ZIP: 158 00

notes:
Studentský spolek FHS UK o.s. byl založen 9.9.2009. Vznikl z potřeby institucionálního zázemí pro studentské aktivity na Fakultě humanitních studií UK. Mezi naše cíle patří podporovat aktivity na FHS UK. Snažíme se informovat studenty o dění na fakultě, o možnostech studia, o spolupráci studentů a nabídnout pomocnou ruku každému, kdo o ni bude stát. FHS UK má specifický systém výuky, který má světlé, ale pochopitelně i stinné stránky. Velký rozsah nabízených předmětů studentům umožňuje získat neobyčejný přehled v celku humanitních věd, ale zároveň svádí k povrchnímu studiu bez hlubší profilace a k získání pocitu bezradnosti vyplývající z množství nabízeného. Naše sdružení usiluje o překlenutí těchto stinných stránek.

V současné době se spolek věnuje pořádání pravidelných setkání členů spolků, studentů a učitelů. Jedná se o výjezdní letní školu, hudební festy, fakultní ples, cestovatelské besedy, výlety a další. Jsme otevření novým podnětům jak ze strany studentů tak vyučujících. My, Studenti FHS UK, doufáme, že se nám podaří zkvalitnit život akademické obce a vytvořit trvalé hodnoty, na které budou moci budoucí studenti navazovat a dále je rozvíjet.

zdroj: http://www.studentifhs.cz/o-studentskem-spolku/Cinnost-spolku/