Knihtiskárna a knihkupectví Friedricha Milichthalera v Olomouci

city: Olomouc (Olomouc)