Rada výtvarné kultury výroby

year of establishment: 1964
year of termination: 1972
city: Praha

notes:
Zřízena dne 2. 12. 1964 jako poradní orgán vlády pro otázky kulturního vývoje výroby a prodeje výrobků v souvislosti s tvorbou životního a pracovního prostředí.