Wolna Akademii Sztuk Pięknych

city: Lwów (Lemberg)
address: _