Państwowa Szkola Przemysłowa

city: Lwów (Lemberg)
address: _