Takashimaya Nihonbashi

city: Tokio (Tokyo)
address: 2-4-1 Nihonbashi, Chūō
ZIP: 103-0027
phone: +81 3-3211-4111
www: www.takashimaya.co.jp