Studijní a zkušební ústav ČSZ

city: Praha
address: Lazarská 3