Oblastná galéria M.A.Bazovského

city: Trenčín (Trenčín)
address: Mierové nám. 7, 911 00 Trenčín