Kaple Božského srdce Páně

city: Kotvrdovice (Blansko)
address: _

word:

Dle obecní kroniky se kaple začala stavět v r. 1938 vedle stávající zvoničky a byla dokončena za 2. světové války. Slavnostní svěcení proběhlo 30. srpna 1942. Kaple je zasvěcena Božskému Srdci. Stavbu financovali a provedli svépomocí místní občané. V roce 1946 proběhlo slavnostní svěcení nového zvonu na počest šťastného návratu do obce

z vystěhování, původní zvon totiž odvezli němečtí okupanti pro vojenské účely. Křížová cesta byla pořízena v roce 1947. V roce 1966 byla zbořena nepoužívaná zvonice za kaplí a kaple byla zvětšena asi o polovinu své původní plochy, byla provedena přístavba presbytáře a sakristie.

Od roku 1980 je oltář obrácen k lidem, původní oltář byl dřevěný a byly v něm dle farní kroniky uloženy ostatky sv. Theodora a sv. Urbana. Od tohoto roku zdobí naši kapli vzácný oltářní obraz od Mikoláše Medka (1926 – 1974) s názvem Božské srdce. Obraz získal od autora dlouholetý jedovnický farář František Vavříček (1913–1995), který modernizoval zdejší kostely.

Další úpravy presbytáře, jehož interiér navrhl Ludvík Kolek, proběhly v roce 1987. Tehdy byla dána mramorová mozaika kolem obrazu, nový svatostánek a později i nový oltář.

Mezi nejnovější úpravy kaple patří nové vchodové dveře, které byly zabudovány v roce 2013.

Poslední nejpřitažlivější úpravou je plastika Božského Srdce na předním průčelí kaple. Plastika byla zhotovena a vysvěcena v červnu 2014 dle návrhu mezinárodně uznávaného umělce Jana Koblasy (nar. 1932, žijící v Hamburku). V naší kapli od něj už máme boční světla znázorňující Boží Trojici. Monumentálním reliéfem na kapli chtěl umělec docílit, aby bylo na stavbě na první podhled jasné, že jde o sakrální stavbu. Modrou barvu srdce vybral Jan Koblasa kvůli své velké úctě k Panně Marii (modrá barva je nejen mariánská barva, ale také barva Naděje). Srdce je do plastiky zahloubeno jako znamení přitažlivosti Božského Srdce. Paprsky rozlévající ze srdce do všech stran znázorňují právě prýštící lásku, která se z Božského Srdce šíří neomezeně na nás a všude kolem nás. Kéž při projíždění okolo nově upravené kapličky aspoň občas zatoužíme mít podobně milující srdce…

kotvrdovice.cz, 2015/01