Středočeské tiskárny, n.p.

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1975, Ilja Sainer: Kompozice a studie
1975, Eva Springerová: Plastiky (Výstava k mezinárodnímu roku ženy)