Shiodome Museum

city: Tokio (Tokyo)
address: 4F Panasonic Tokyo Shiodome bldg, 1-5-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku
ZIP: 105-8301
phone: 03-5777-8600
www: panasonic.co.jp