Pro arte - investiční fond

city: Praha
address: _
www: www.proarte.cz

notes:
Pro arte je první specializovaný investiční fond v České republice umožňující svým akcionářům investovat formou nákupů významných uměleckých děl.