Státní tělovýchovné nakladatelství

year of establishment: 1954
year of termination: 1957
city: Praha
address: _