Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

city: Praha
www: www.iprpraha.cz