Výstavní prostor Českého rozhlasu

Author's Invitation
published, title (subtitle)
2015   Alena Kissová (Bechyně)