Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

city: Litomyšl (Svitavy)