Krajské museum

city: Gottwaldov (Zlín)
address: _