Takashimaya Grandhall, Kyoto-Shijo, Kyoto

city: Kjóto (Kyoto)