Klub přátelství mládeže při Univerzitě 17. listopadu

city: Praha
address: _