Slovenský inštitút v Prahe

city: Praha 1
address: Nám. Republiky 1037/3
ZIP: 110 00
phone: +420 224948135
e-mail: si.prague@mzv.sk
www: www.mzv.sk/web/sipraha