Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra historie

Dissertation
published, author, title (subtitle)
2009   František Vavříček, Stavba kostela v Senetářově a její odraz v politickém životě Blansko