Völkerschlachtdenkmal

WWW
published, title (subtitle)
  Památník Bitvy národů (cs.wikipedia.org)