Severočeský tiskařský a nakladatelský ústav J.Koschler v nár.správě

city: Děčín (Děčín)
address: _