Severočeský tiskařský a nakladatelský ústav J.Koschler v nár.správě

city: Děčín
address: _