Společnost pro komerční tisk

city: Praha 2
address: Oldřichova 28